Sunday, May 19, 2013

Bersangka Baik Terhadap Manusia


Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: 

Janganlah kamu bersangka-sangka dengan sangkaan yang buruk, 

janganlah kamu sindir menyindir,janganlah kamu 

memperdengarkan khabar orang lain dan janganlah sebahagian 

kamu menjual atas jualan sebahagian yang lain. Sementara itu, 

jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara

                                                            
                                                                ( Riwayat Muttafaqun Alaih )


No comments: